2002 Cessna 182T

R3,900,000.00

2002 Cessna 182T

TTSN: 2650hrs

Engine: 650hrs SMOH

Avionics: Garmin 296 GPS

King KMA28 TSO Audio Panel

King KMD 150 Colour GPS

King KT76c TSO Transponder

King KX155A Nav/Comm

King KAP140 Autopilot

Four Place intercom

 

Price R3,9 +VAT

Categories: , ,